BEVARINGSPRISEN 2020

 

Foreningen Gamle Sandefjord deler hvert år ut Bevaringsprisen.  

Formålet med Bevaringsprisen som Foreningen Gamle Sandefjord deler ut, er å fremheve representative bygninger i vår kommune fra ulike tidsepoker. Dette er bygninger som bør bevares fordi de er ivaretatt på en god måte, slik at det opprinnelige utseende er lett gjenkjennelig.  

Dette året har vi beveget oss ut fra sentrum i bykjernen til et gårdstun. 

Nemlig Furustadveien 80.

 

 

Dette er et gårdstun bestående av et våningshus og et bryggerhus og har i mange generasjoner gått i arv. Den siste i arverekkefølgen som bodde der var en enslig frøken som døde i 1986. 

Dette er et hus som er et viktige minner om byggeskikken på 1800 tallet. Stedet har også en meget flott beliggenhet. 

Begge husene ble registrert i 1985 i sekretariatet for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) .

Den gang ble oppføringen av husene antatt til ca.1870. 

Nåværende eier Solbjørg Thorsen Tveit kjøpte husene i 2012. Da hadde de stått ubebodd noen år og forfallet hadde satt inn. Over bryggerhuset var det veltet et tre som hadde knust tak og takstein og tak var kraftig skadet. Det var også store skader etter at regnvann hadde hatt rikelig tilgang til bryggerhuset. Hovedhuset var forlatt med inventar, og fukt og skadedyr hadde satt sine spor. Ny eier gikk i gang med reparasjon av hustak og ryddet seg plass på et rom som fungerte som stue, kjøkken og soverom. Så gikk hun løs på de andre rommene der mye råttent treverk måtte erstattes og mye måtte forsterkes. Gulv måtte byttes ut med nye hel tre gulv. Vinduer som var kopier av opprinnelige og satt inn i1980, ble beholdt og den utvendige listingen ble også beholdt. Under restaureringen som har vart frem til i dag ble det på muren funnet et årstall 1847. Bak på en av vinduslistene stod årstallet 1817. 

Det er utført en kjempe stor jobb med husene og de originale dørene og trappene er beholdt.

Mye av inventaret er også tatt vare på selv om det var mye maling som måtte fjernes, og er nå i bruk.

 

Årsmelding 2020

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2020. 

 

Antall medlemmer pr. 01.01. 2021 er 147   (pr. 01.01.2020  168) 

 

Organisasjonen: 

 

Styret har bestått av     Lars Ove Strat                         (Leder)

                                          Wenche Nyberg                       (Kasserer)          

                                          Wenche Ingrid Østby Nilsen   (Styremedlem)

                                          Anne Beate Slørdahl                (Styremedlem)

                                    Per Skaflem                              (Styremedlem)               

 

Regnskapsfører           Miki Regnskap 

 

Dette har vært et svært spesielt år for alle på grunn av korona-pandemien og regler for hva vi har kunnet arrangere. 

Det har gjort at vi ikke har arrangert noen sammenkomster med mange mennesker.

 

Aktuelle byggesaker har vi kunnet behandle.

 

Styremøter har vi hatt jevnlig.

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2020.

 

Foreningen Gamle Sandefjord deltok på Innflyttertreff lørdag 1. februar 2020. 

Vi hadde stand i Hjertnes-foajeen.

 

 

Årsmøtet: 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2020 ble holdt på Øvre Myra mandag 2. mars kl. 19.00.

 

Bevaringsprisen: 

Bevaringsprisen for 2019 gikk til Bjerggata 71. 

 

 

  Det var Tron O. Kløw og Lucyna Kløw som ble tildelt Bevaringsprisen for sitt hus i Bjerggata 71.

 

Kveldens foredragsholder var Trygve Andersen. 

Han fortalte om Anders Jahres liv, og stilte selv opp som Anders Jahre.

 

Det ble et innholdsrikt foredrag med mye humor.

 

SÅ KOM NEDSTEGNINGEN AV NORGE 12. MARS.

 

 

17 mai.

 

Dette året ble det ikke 17. mai-tog. 

Vi deltok derfor heller ikke med vektere i togene. 

 

 

Myra dagen 2020. 

Det ble heller ingen Myradag i 2020. (Den var planlagt 29. aug. 2020). 

 

Dugnad Øvre Myra. 

Vårdugnaden ble avlyst p.g.a. korona. 

Det ble gjennomført dugnad på høsten 10. og 11. september. (Med god korona avstand). 

Framhuset ble vasket og ryddet. Det ble ryddet ute. 

På låven ble det foretatt vask og rens av stoler.  

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Bryggeområde ( Carlsen-kvartalet ): 

 

page5image1773152

 Også i 2020 har vi vært aktive i diskusjonene rundt Carlsen-kvartalet, sammen med Bjerggata Vel, Kurbadets venner, Fortidsminneforeningen og Sandar Historielag. 

Vi var med og fremmet et innbyggerforslag og resultatet ble at prosjektet slik det var foreslått «ble lagt på is». Prosjektet er startet på nytt med «blanke ark», og vi er blitt invitert med i den videre prosessen sammen med utbygger Hjertnes Eiendom og kommunen.

 

Schanchesgate 27: 

Vi har i høringsuttalelse klaget på en gigantisk utbygging av Schanchesgate 27 som ligger rett over gaten for Øvre Myra. Dette er et eksempel på en klattvis regulering og utbygning. 

Kommunen har sagt ja til prosjektet.

 

Nedre Movei 9: 

 

 

Dette prosjektet har det vært mye diskusjon rundt, og det har blitt bearbeidet mange ganger. Siste utkast ble presentert i høst, og da var de bemerkninger vi har hatt tidligere tatt hensyn til.  

Vi synes det nye forslaget er mye bedre enn tidligere forslag, og ble enige om å gi en positiv tilbakemelding.

 

Kvartalet Dronningens gate- Langes gate:

  

I dette prosjektet har vi sendt inn høringsuttalelse.

Vi ønsket Landstads gate 18 og Dronningens gate 15 regulert til bevaring. Dette er det blitt aksept for. 

Den planlagte utvidelsen av fortau ved disse eiendommene er ikke fastlåst. Fortau er nå på linje med steingjerde til kirkegården ved siden av; noe det fortsatt bør være. 

Vi synes heller ikke vi trenger flere «tårn/signalbygg» i byen, og høydene på bygningene mot kirkegården blir for dominerende. 

 

Revåsveien 5: 

 

Forslag til oppstart av planarbeid i Revåsveien 5 ble lagt ut til høring. 

Vi har skrevet en uttalelse der vi synes dette prosjektets utforming ikke passer inn i området.


 

Sperrekvartalet:Sperrekvartalet ble i 2018 solgt til GN Power.