Direktør for Vestfoldmuseene var på Øvre Myra mandag 26. oktober 2015

Vestfoldmuseene var tema på åpent møte i regi av Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag mandag 26. oktober.

Direktøren for Vestfoldmuseene Nils Anker presanterte virksomheten for en lydhør forsamling og inviterte til videre samarbeid med foreningene.

Nettsiden http://vestfoldmuseene.no/ gir meget god informasjon om virksomheten.

Nils Anker ble spurt om planene for utbyggingen av Hvalfangstmuseet og 100-årsjubileet i 2017.

På investeringskontoen for utbyggingen mangler det fortsatt 4 millioner.

Styret vil gå en ny runde med fylkeskommunen i håp om øket bevilgning.

Ellers blir det utvidet for 20 millioner, konstaterte direktøren.

Det ble stilte spørsmål om hva som skjer med gjenstandene fra nedleggelsen av Bymuseet og Sjøfartsmuseet i Sandefjord.

Disse ligger trygt lagret og kan lånes til utstillinger gratis.