Åpent møte om planene for utbygging på eiendommen til Halvorsen på Hvidts Plass.

 2. november kl.19.00 arrangerte Foreningen Gamle Sandefjord åpent møte med Hjertnes Eiendom på Øvre Myra.

Hjertnes Eiendom la fram sine planer for utbygging av eiendommen til baker Halvorsen på Hvidts Plass.

Foslaget som ble lagt fram er ikke endelig og parkeringsløsningen var ikke klarlagt.

Det kom frem bade ros og ris blandt tilhørerne.

Et punkt som vekker mye oppmerksomhet er byggehøyden med 8. etasjer.

Dersom dette blir tilfelle ønsker også noboen Atlantic og utvide med ytterligere etasjer.

Det blir interessant å følge den videre prosessen.

Reguleringsplanen kan være vedtatt sommeren 2017.

Byggestart kan komme i gang i 2019, med en byggetid på 1,5 til 2 år.


Har du behov for å lese saksdokumentene, finner du dette på Sandefjord kommunes hjemmesider.

Velg Politikk og innsyn - Kunngjøringer - Høring av reguleringsplaner. Velg riktig plan og trykk Selvbetjening i høyre info.felt.