Gamle hus i rivende utvikling

Onsdag 22. November var Terje Gansum på Øvre Myra Schanckesgt 24. 

Foreningen Gamle Sandefjord hadde inviterer til foredrag om bevaring og bærekraftig byutvikling.

I en tid hvor byen er under stadig press fra både private og kommunale utbyggere, kan det være mange planer og byggeprosesser Foreningen Gamle Sandefjord kunne ønsket å jobbe aktivt med, men som må prioriteres vekk til fordel for de aller viktigste i forhold til foreningens grunnleggende formål, om bevaring av byens viktigste, bygningsmessige kulturarv.

Foreningen spurte seg derfor om hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling,og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

Terje Gansum

Terje Gansum er utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad, og er en ettertraktet foredragsholder. Han underviser bl.a. som gjesteprofessor ved universitetet i Wien.

Han er virksomhetsleder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Han er også kjent som en av de sentrale ved tilbakeføringen av skjelettrestene til Gokstadhaugen.

Det ble et meget interessant foredrag og en god dialog med de fremmøtte.