Årsmøte Foreningen Gamle Sandefjord 2018

 

Årets årsmøte for Foreningen Gamle Sandefjord ble avholdt på Øvre Myra 28.2.2018..
 
Foredragsholder Kristen Grieg Bjerke fra Fortidsminneforeningen holdt et glimrende innlegg om hva hans forening brenner for. 

Foreningens Bevaringspris for året 2017 gikk til Røde Kors for flott og nennsom restaurering av det gamle "Lasarettet". 

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.
 
 

Årsmelding ligger under fane Om oss Årsmelding 2017    www.gamlesandefjord.no/index.php/arsmelding-2017