Foredragskveld med håndverker Sinder Nygård 20. nov. Hvordan ta vare på våre hus?

 

Onsdag 20. November var det foredragskveld med Sindre Nygård på Øvre Myra .

Sindre er en dyktig håndverker og har bred erfaring i restaurering av byggninger.

Han sier: Jeg har jo jobbet en god del med verna og freda bygninger, men jeg har prøvd å holde fokus på eldre bygninger uten vernestatus som de fleste av oss eier. Likevel er det nok bygningsverneren i meg som uttaler seg, jeg tenker nok mye bygningsvern også om jeg vedlikeholder og istandsetter gamle hus uten vernestatus....men hvorfor skal vi ikke gi våre bygninger den beste omsorg selvom de ikke er listeført eller freda.


Vi fikk råd og tips om vedlikehold av grunnmur,vegger,vinduer og dører samt tak. 

Han viste også eksempler på egne erfaringer om istandsetting som skyldes mangel på vedlikehold.

Han  forklarte hvordan han jobber med  forundersøkelse /skaderegistreing av bygningingen, og kom også innom materialkvalitet og utførelse. 

Han haddel også flere eksempler på prosjekter før og etter.

Energieffektivisering av gammele tømmerhus var også et tema.

Det ble en lærerik kveld.