ÅRSMØTE FORENINGEN GAMLE SANDEFJORD 2020

Foreningens årsmøte var på Øvre Myra mandag 2. mars kl. 19.00.

 

Bevaringsprisen for 2019 gikk til Tron og Lucyna Kløw for Bjerggata 71.

 

Det sittende styret ble gjenvalgt.