Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2012

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2012.

 

Det ble en litt vanskelig start for det nye styret etter sist årsmøte.

4 stk. fortsatte fra det forrige styret og de fleste hadde bare 1 års erfaring.

6 stk. var helt nye og det var derfor mye usikkerhet i det å ta på seg oppgaver.

 

Lars J Nicolaysen ble forespurt om han kunne ta på seg lederjobben. Det var han villig til, men som innvalgt varamedlem kunne han ikke i følge statutter gå inn som dette. Det ble derfor sendt et brev til alle medlemmer om de kunne godkjente dette valget. Det kom bare positive tilbakemeldinger på dette brevet og Lars J Nicolaysen ble valget til leder.

 

 

Kasserer viste seg også å bli et problem da den som hadde sagt seg villig til å ta denne jobben trakk seg fra styret rett etterpå. Kasserer ble en føljetong på flere møter fremover, og løsningen ble at Anne Lise Løve som ikke er medlem av styret har fungert som kasserer dette året.

 

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.13:: 226   (pr. 01.01.12: 245)

 

 

 

Organisasjon

 

Leder                                      Lars J Nicolaysen

Nestleder                                Bente Damhaug

Sekretær                                 Lars Ove Strat

 

Styremedlemmer                     Arve Austad

                                               Inger Bøe Kjoss

                                               Oscar D. Hillgaar

Varamedlemmer                      Wenche Nyberg

Hege Skeie

Aage Holm

 

Kasserer:                                 Anne Lise Løve

Revisor                                    Atle Sandberg

                                               

Valgkomite                              Svein Lie

                                               Haakon Berg Jensen

Marit Jørgensen

Anne Lise Løve

 

Husstyre                                  Kjell Berge

                                               Bjørn Kvarenes

                                               Haakon Berg Jensen

 

Kjøkkenkomite                       Inger Lise Fevang Jensen

                                               Mariken Martens

                                               Berit Paulsen

 

Skiltkomite                              Eric Sandtrø

                                               Reidar Larsen

 

Vår representant i

styret for Råstad

stasjon                                     Bjørn Kvarenes

 

MØTER

Årsmøtet:

Årsmøtet ble holdt Øvre Myra torsdag 16. februar 2012.

Etter de ordinære årsmøtesakene ble Bevaringsprisen for 2011 delt ut.

Prisen gikk til Irene og Tom Harald Klevstadlien for Orelunden 5.

 

Kveldens kåsør var Jan Roaldset, og han holdt et engasjert kåseri om byutvikling i Sandefjord.

 

 

 

 

 

 

Stormøte:

17.november arrangerte vi et åpent møte med jurist Audun Eng som foredragsholder.

Emnet var byutvikling som representerer stedets kvalitet og innbyggernes ønsker.

 

 

 

 

 

 

Felles styremøter:

De to eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord samarbeider fortsatt meget godt. Begge velger representanter til et felles husstyre. I tillegg har vi avholdt to felles styremøter der drift og vedlikehold av eiendommen Øvre Myra var hovedtema.  Se for øvrig ”Årsmelding for sameiet Øvre Myra.”

 

 

 

 

 

 

Styremøter:

Vi har hatt 10 ordinære styremøter og hatt oppe 61saker.

 

 

 

 

I løpet av året har det vært flere arrangementer.

REVY.

Vi var med på å arrangere revyen ” På en gammel benk”, med viser av Bernt Berggren, sammen med Sandefjord Teaterforening og Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Det var satt opp to forestillinger på Rødekors huset 11. februar. Dette viste seg å være så populært at vi også ble med på å sette opp en ekstra forestilling på Park Hotel 3.mars.

 

 

 

 

 

 

ANTEPENDIUM TIL EKEBERG KAPELL.

Arnebergs datter, Birte Arneberg, hadde brodert et nytt antependium til Ekeberg kapell. Det ble innviet tirsdag 8. mai d.å.

Birte Arneberg har brukte anslagsvis 200 timer på å brodere antependiet, som er en kopi av det hun selv laget for 50 år tilbake, og som ble ødelagt under brannen. 

Vi har hatt en egen komité som har jobbet med dette. En stor takk til Marit Blomdal, Ellen Øksendal, Mariken Martens, Bjørn Kvarenes, Trygve Andersen og Per Ramberg som var med i denne prosessen.

 

 

 

 

 

 

BYVANDRING.

Årets byvandring gikk av stabelen søndag 17. juni i Nybyen.

Kjell Børresen gjorde igjen en flott jobb som guide.

 

Lyden var igjen et problem. Vi har fått tilbakemeldinger på at det til tider var et problem for mange å høre hva som ble sagt. Vi har undersøkt litt om hva vi kan gjøre med dette, nytt lydanlegg er en stor investering. Det ble derfor ikke holdt flere byvandringer dette året.

 

 

MYRADAGEN.

Årets Myradag gikk av stabelen lørdag den 25. august.

Vi hadde bestemt at FGS og SH skulle gjennomføre Myradagen sammen, og vi retter stor takk til komité og alle som var med på gjennomføringen av denne dagen.

Det ble en dag med kjempefint vær og mye fornøyde mennesker.

Sandefjords Blad gav oss også mye spalteplass og god omtale.

Det eneste minus var at økonomisk ble dagen ikke noen gullgruve.

 

ØKONOMI

Vi har i 2012 oppnådd et lite overskudd.

Når det gjelder detaljer viser vi til eget fremlagt regnskap.

 

 

SAKER / UTTALELSER

Bjerggata 5-7.

Her har vi vært med på befaring.

Sammen med Bjerggata og Omegn Vellag ble det sendt klage på vedtak til Fylkesmann.

 

 

 

 

 

 

Kvartalet Møllers gate, Landstads gate, Jernbanealleen og Stockfleths gate, gnr 172/109.

Prosessen vi har vært igjennom her ble referert i årsmelding 2011.

Reguleringsplan er her gjennomført. Konklusjon ble at bygningen kan rives.

Teaterlokalet er nå revet.

 

 

 

 

 

 

Fontene i Preståsen.

Vi håper dette lar seg gjennomføre i 2013.

Vi har forhandlet med kommunen om at de tar ansvar for vedlikehold.

Søknad om støtte er foreløpig ikke innvilget, men ny søknad for 2013 er sendt.

 

 

 

 

 

 

Øvre Myra.

Det er blitt innvilget penger til kulturhistorisk skilting og opprusting av inngangspartiet av Øvre Myra.

 

 

Bevaringsprisen.

Her har vi i år gått bredere ut via Sandefjords Blad og vår hjemmeside så det er mulig for alle og komme med forslag til hvem som fortjener bevaringsprisen. Det er kommet inn tre forslag fra to personer.

 

 

Skiltkomite.

Her er prosess kommet så langt at skilt er til produksjon.

 

 

 

 

Byutvikling.

Vi er representert med 2 personer i planprosessen for byutvikling for Sandefjord kommune i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.

 

 

Andre saker.

Dette har vært oppe:

Orientering om Wenche Foss bygg (Hjertnespromenaden 5).

Gangbroen mellom Norske Liv bygget og Hvaltorvet.

Stabbur på Søndre Sverstad gård.

Opprinnelig taktekking på Hjertnespromenaden 5.

 

 

 

 

 

 

Avisoppslag / avisinnlegg.

Også i år 2012 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker, og medlemmer har deltatt med avisinnlegg.

 

 

 

 

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert i.

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSVERVING:

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

Vi ønsker at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe et nytt medlem i løpet av året.

 

Henvendelser / spørsmål kan stiles til:

Lars J. Nicolaysen, Dølebakken 24, 3215 Sandefjord

e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Sandefjord 27. februar 2013

  

Lars Ove Strat

Sekretær