Årsmelding 2013

 

  

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2013.

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.14 er 221   (pr. 01.01.12: 226)

 

 

Organisasjonen

 

Leder                                       Lars J Nicolaysen

 

Nestleder                                 Bente Damhaug

 

Sekretær                                  Lars Ove Strat

 

Kasserer                                  Wenche Nyberg

 

 

Styremedlemmer                     Bjørn Lie 

 

                                                Oscar D. Hillgaar

 

 

Varamedlemmer                      Arve Austad

 

Brit Berggreen 

 

Regnskapsfører                       Visma v/Anne Lise Løve

 

Revisor                                    Aage Holm                                               

 

Valgkomite                             Svein Lie

 

                                                Inger Bøe Kjoss

 

                                                Lars J Nicolaysen

 

 

 

Husstyre                                  Kjell Berge

 

                                                Bjørn Kvarenes

 

                                                Haakon Berg Jensen

 

 

 

Kjøkkenkomite                       Inger Lise Fevang Jensen

 

Mariken Martens

 

                                                Berit Paulsen

 

 

 

Skiltkomite                              Eric Sandtrø

 

                                                Reidar Larsen

 

 

Hva har skjedd i 2013.

 

 

MØTER. 

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet ble på holdt Øvre Myra torsdag 27 februar 2013.

 

Etter de ordinære årsmøtesakene ble Bevaringsprisen for 2012 delt ut.

 

Prisen gikk til Thomas Bjørge og Magdalena Lossos-Bjørge for Høyåsveien 16 på Presthagen.

 

Kveldens kåsør var Guttorm Gran som tok oss med på en reise i ord, video og bilder gjennom Grans Bryggeri sin historie fra 1899 frem til i dag.

 

 

Åpent møte 29 mai:

 

Kveldens foredragsholder var Morten Ole Mørch.

 

Han har skrevet bok om Arnstein Arneberg og delte med oss mange historier og en mengde bilder fra Arnstein Arneberg sitt liv.

 

 

 

Åpent møte 20 november: 

 

Tema for kvelden var : Fra lokalverdi til verdensarv.

 

Dette ble en meget interessant kveld. Kveldens foredragsholder var Eystein M. Andersen som arbeider sammen med Riksantikvaren for å få Rjukan og Notodden med på UNESCOS verdensarvliste. Dette med utgangspunkt i Norsk Hydro sin industrihistorie.

 

 

Felles styremøter:

 

De to eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord samarbeider fortsatt meget godt. Begge velger representanter til et felles husstyre. I tillegg har vi avholdt to felles styremøter der drift og vedlikehold av eiendommen Øvre Myra var hovedtema.  Se for øvrig ”Årsmelding for sameiet Øvre Myra.”

 

Vi vil spesielt rette en stor takk til dugnadsgjengen som har ryddet og lagt nytt gulv i møterommet i underetasjen og slipt ned og lakkert gulvet i hovedsalen.

 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 10 ordinære styremøter og hatt oppe 78 saker. 

 

I løpet av året har det vært flere arrangementer.

 

 

Dugnad.

 

Det startet med dugnad på Øvre Myra mandag 29. april.

 

 

Blå Byskilt.

 

De nye blå byskiltene ble overakt ved en fin markering på Kurbadet onsdag 15. mai.

 

 

Byvandring Cruise anløp 18. aug.

 

Det ble ikke noe cruise anløp og det ble ikke noen byvandring p.g.a. et enormt regnvær.

 

Men Svein Ingebretsen ( Dr.Thaulow) inviterte oss inn på Kurbadet og her fikk vi en kjempeflott opplevelse. Svein hadde samlet flere medhjelpere og vi fikk en meget visuell innføring i den tids behandling av pasientene, og en mengde historie fra Kurbadets tidligere tider.

 

 

Myra dagen lørdag 24 aug.

 

Dette har blitt et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag. Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen. Vi vil rette en stor takk til komité og alle som var med på gjennomføringen av denne dagen.

 

Det ble en dag med kjempefint vær og mye fornøyde mennesker.

 

 

Byvandring søndag 29. sept Jugendbyen.

 

Sandefjord er beriket med en rekke flotte bygninger i Jugendstil. Bjørn Kvarenes har gått gjennom og sett på disse og forfattet et dokument som beskriver  hva Sandefjord kan by på av Jugend- byggninger. Cato Arveschoug har tatt bilder av bygningene. Bilder og tekst er lagt ut på vår hjemmeside.

 

Det var Bjørn Kvarenes som sto for byvandringen med utgangspunkt i det materiale han har forfattet.

 

Det ble en kjempeflott vandring med godt over 200 fremmøtte.

 

 

ØKONOMI.

 

Når det gjelder detaljer viser vi til eget fremlagt regnskap.

 

 

SAKER / UTTALELSER.

 

Byutvikling.

 

Vi var representert i planprosessen for byutvikling for Sandefjord kommune i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.

 

Fontene i Preståsen.

 

Vi søkte og fikk en tildeling på kr.400.000 fra Sparebankstiftelsen DNB for å få på plass fontenen i Preståsen på toppen av den nye trappen.

 

Vi ønsker å få samlet inn så mye opplysninger som måtte finnes rundt denne fontenen, for å fortelle fontenens forhistorie.

 

Vi har også fått en avtale med kommunen om vedlikehold av fontenen.

 

Alt skal være på plass til markering av 100-års jubileet for Preståsen som folkepark 21. juni 2014.

 

 

Videreføring skilt.

 

En egen komité har sagt seg villig til å jobbe videre med denne saken.

 

På de første skiltene som ble levert var det noen som hadde fått feil i teksten.

 

Dette vil vi få rettet opp. Det vil også bli sett på om det er flere hus som fortjener slike skilt.

 

 

Sandar prestebolig.


Sandar prestegård er påført betydelige skader under bygging av naboblokken, og er ellers dårlig vedlikeholdt. Vi har sendt et brev til kommune/fylke der vi påpeker dette.

 

 

Rådhusgata 15.

 

Utbyggingen med balkonger har vært oppe til ny behandling og blitt godkjent av plan- og utbyggingsutvalget. Vi har sendt klage på dette vedtaket til fylkesmannen.

 

 

Fontenen på Hvidts Plass.

 

Alle de politiske partiene i bystyret har vært kontaktet og alle er positive til at det på nytt blir vann i fontenen på Hvidts Plass.

 

 

Avisoppslag / avisinnlegg.

 

Også i år 2013 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker, og medlemmer har deltatt med avisinnlegg.

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe et nytt medlem i løpet av året. 

 

Henvendelser / spørsmål kan stiles til:

 

Lars J. Nicolaysen, Dølebakken 24, 3215 Sandefjord

 

e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Sandefjord 4. februar 2014

 

Lars Ove Strat 

Sekretær