Årsmelding 2016

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2016.

 

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.17 er 190   (pr. 01.01.16: 221)

 

 

 

Organisasjonen

 

 

 

Leder                              Lars J Nicolaysen

 

 

 

Nestleder                        Bjørn Lie

 

Kasserer                         Wenche Nyberg

 

Sekretær                         Lars Ove Strat

 

 

 

Styremedlemmer           Trygve Sandvik                               

                                             Wenche Hvidsten Girlando                                  

 

                  

 

Varamedlemmer            Arve Austad

                                             Wenche Ingrid Østby Nilsen

 

 

 

Regnskapsfører              Miki Regnskap

 

 

 

Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 

 

Husstyre                        Kjell Berge

                                            Haakon Berg Jenssen

 

                                      Øyvind Gundersen

 

                                      Arild Jønsson

                                            Karin Holsvik

 

 

 

Valgkomite                   Atle Sandberg

 

                                      Lars J Nicolaysen

 

 

 

Sigurd Dahl ble valgt inn i styret på årsmøtet, men ba om å få trekke seg p.g.a. familie situasjonen.

 

Wenche Ingrid Østby Nilsen kom inn som erstatter.

 

 

 

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2016.

 

 

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00..

 

Bevaringsprisen for 2015 gikk til Bent Hamer for Høyåsveien 24.

 

Den ble veldig godt mottatt.

 

 

 

 

 

Bevaring: Slik ser det flotte huset til Bent Hamer ut fra inngangsporten mot Høyåsveien på Presthagen. Foto: Wenche Girlando

 

 

 

 

 

 

 

Audun Tjomsland var kveldens kåsør med tema «Høyt spill om Torp».

 

Her ble vi tatt med på en reise helt fra planlegging av Torp flyplass frem til i dag.

Både den militære og den sivile aktivitet ble belyst.

Noen tanker om fremtiden og tilknytting til jernbanen ble også luftet.


 

 

 

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Sperrekvartalet:  Foreningen har engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

 

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

 

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer.

 

 

 

Stickler: De kontaktet oss og ønsket å få innspill fra FGS i forbindelse med planlagt utbygging av Stickler kvartalet. Lars J. var med på befaring.

 

 

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

 

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares.

 

Gokstadveien 1 kan vi godta at rives.

 

 

 

Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

 

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

 

Vi tar vare på det som genereres av papirer om saken og følger den videre.

 

 

 

Halvorsens planer på Hvidts Plass:

 

I tillegg til åpent møte 2. november, har foreningen sendt uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

 

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

 

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

 

 

Veinavn i nye Sandefjord.

 

Ved kommune sammenslåingen av Stokke Andebu og Sandefjord er det gater i Sandefjord som må bytte navn.

Wenche Nybergs forslag Hulderveien til Vetteveien og Briskeveien til Einerveien kom med.

 

 

 

Vestfoldmuseenes strategiplan:

 

Vi har vært høringsinstans.

 

 

 

Restaureringen av bildene som nå er gjort på låven på Øvre Myra.

 

Dette er vårt bidrag til Sandar Historielags 50 år markering.

 

 

 

17 mai.

 

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

 

 

 

Veiledning for bevaring av hus.

 

En egen gruppe jobber med dette.

 

 

 

Gangbroa over Peder Grøns gate er blitt fjernet.

  

 

 

MØTER:

 

 

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2016 ble på holdt Øvre Myra onsdag 24. februar kl. 19.00.

 

 

 

Fellesmøte med Sandar Historielag 16. mars.

 

 

 

Dugnad.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 21. april.

 

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

 

 

29. mai Møte med Lokalhistoriske lag i i «nye»  Sandefjord.

 

 

 

Myra dagen lørdag 27. aug.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

 

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

 

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Det ble en flott dag og været var på vår side denne gangen.

 

 

 

Fellesmøte med Husstyret og Sandar Historielag 21.september 2016.

 

 

 

Åpent møte om planene for utbygging på eiendommen til Halvorsen på Hvidts Plass.

 

 

 

Det var et åpent møte med Hjertnes Eiendom på Øvre Myra 2. november kl.19.00.

 

 

 

 

Det er snakk om et opptrappet bygg på 5-8 etasjer.


 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 60 saker.

 

 

 

 

 

ØKONOMI

 

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

 

 

 

 

Avisoppslag / avisinnlegg.

 

Også i 2016 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker.

 

 

 

 

 

Ny adresse for Øvre Myra.

 

Solvangveien bytter navn i forbindelse med kommune sammenslåingen.

 

Øvre Myra får adresse Schanches gate 24.

 

 

 

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert i.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe et nytt medlem i løpet av året.

 

 

 

 

 

Sandefjord 8. februar 2017

 

 

 

Lars Ove Strat

 

Sekretær