Årsrapport Øvre Myra 2015

 

Husstyrets årsrapport 2015 

HUSSTYRET 

Husstyret har i år bestått av Reidar Larsen, Helge Rivrud, Steinar Danielsen, Øyvind Gundersen, Haakon Berg Jensen og Bjørn Kvarenes. Sistnevnte har fungert som leder og sekretær. 

KJØKKENET OG SKÅRSLA

Den store jobben i 2015 var ombygningen av kjøkkenet og etableringen av en anretningsøy i skårsla, begge særdeles etterlengtede tiltak. I tillegg til husstyret var Asmund Broks en kjærkommen bidragsyter under dette arbeidet, sammen med Solveig Kyrkjebø og Anne Lise Løve. Tegnearbeidet ble gjort av Arve Austad, som også sto for bestillingene. 

På kjøkkenet flyttet vi oppvaskbenk, steamer og diverse overskap. I tillegg laget vi et klaffebord med plass til 2 kjøkkenstoler, og satte inn ny dør fra kjøkkenet til skårsla. Dette arbeidet medførte en del elektrikerarbeid og rørleggerarbeid. Det siste viste seg å bli en større utfordring enn både rørleggerfirmaet eller vi i husstyret var klar over, idet steameren ikke var utstyrt med pumpe, men krevde fall fra steamer til avløp. Dette førte til flere besøk av rørlegger enn strengt tatt nødvendig. Men alt i alt fikk vi en god pris på arbeidet av Sandefjord Rørhandel på Brygga, arbeidet sett under ett. 

I skårsla gikk monteringen av anretningsøya smertefritt, takket være usedvanlig solide fagfolk i dugnadsgjengen, for å si det forsiktig! Ingen nevnt og ingen glemt. -  Flere elementer enn bestilt kom overraskende nok ferdig montert, noe som antakelig fordyret prosjektet en del. 

Husstyret har for moro skyld ført et regnskap for medgåtte timer til prosjektet, og totalt har vi brukt ca 213 timer, inkludert malerarbeid, rydding og rengjøring. Da er timene til Arve Austad holdt utenfor, men dersom vi anslår hans totale timeforbruk til ca 25 timer, kommer vi opp i et totalforbruk på 238 timer. Hvis vi så går ut fra Kulturminnefondets timepris på dugnad på 200 kr/t, vil verdien av denne jobben alene ligge på rundt 47.600 kroner. 

Alt i alt ble nok prosjektet betydelig dyrere enn på forhånd antatt. Men med bakgrunn i den store dugnadsinnsatsen vil vel husstyret mene at eierforeningene totalt sett kom tilfredsstillende ut. - En ekstra glede har vært alle de gode tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet, fra så vel eiere som brukere.

 

VÅRDUGNADEN 16. APRIL

I alt ca 14 mennesker var innom Øvre Myra denne dagen. Låven ble vasket og tørket støv av innvendig, inkludert bjelker og ventilasjonsanlegg, og vinduer ble pusset. Bordet i styrerommet ble pusset ned. På framhuset ble nordveggen med vindskier og inngangspartiet høytrykkspylt, likeså vognskjulet mot tunet. Framhuset med vinduer ble vasket og rengjort. Ute ble det raket, og 2 tilhengere med avfall kjørt på Kastet. Bedene ble ryddet og frukttrær beskåret.

 

ØVRIG ARBEID 

Senere på våren ble det utført en del malerarbeid på framhuset. Vi har også forsøkt innført et mønster for rydding av stoler og bord på scenen etter utlei, og det fungerer stort sett. 

På høsten reparerte vi gjerdet, ryddet i materialhaugen i vognskjulet, og laget permanent oppbevaringplass for materialer. Samtidig med dette laget vi nytt oppheng for stigene våre på vognskjulveggen. Reidar skaffet knekter, kjetting og hengelås fra sine private ”gjemmer”, og nøkkel henger i nøkkelskapet i kjelleren. 

Ny garasjevegg mot nabo i vest ble malt (etter avtale med vår nabo), og vi gjorde ferdig anleggsarbeidet ved inngangspartiet med jord- og steinarbeid. Håper dette vil holde i noen år. 

Husstyret / leder har i år hatt diverse møter med ledelsen i eierforeningene angående husstyrets framtidige struktur og ansvarsområde. Vi har også hatt en del utfordringer mht renholdet dette året. 

 Husstyrets leder vil til slutt få takke øvrige medlemmer av husstyret og andre ”støttekontakter” for flott innsats og hyggelig samarbeid ! 

 

UTFORDRINGER/ VEIEN VIDERE  

  • Stolene inne på låven må nå ettersees, evt. repareres/renses eller skiftes ut. De bærer til dels preg av lang tids bruk.

  • Brannvarslere må ettersees en gang pr år.

  • Er eierforeningene fornøyd med framhuset slik det framstår i dag, eller kan/ bør noe gjøres, for eksempel på loftet, i tekjøkkenet, eller i trappeoppgangen?  Antikvarisk ekspertise bør kontaktes før noe evt. gjøres.

  • Pipa i framhuset bør ettersees av fagfolk før bruk.

  • Er eierforeningene fornøyd med fargen på vegger, bærende konstruksjoner, luftekanaler og tak inne på låven, eller kan det her - etter innpå 25 års bruk – med fordel foretas en ansiktsløftning med f. eks. lasering i et par rødfarger, a la låven på Bogstad Gård, som også brukes til utleie?

  • Noen av oss har luftet tanken om innvendig paneling i vognskjulet, bl.a. for bedre å kunne presentere gjenstander fra vognmannsvirksomheten.

    For husstyret på Øvre Myra

    Bjørn Kvarenes