Årsmelding fra Hustyret 2016

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2016

 

 

 

Husstyre:

 

Fra FGS:  Kjell Berge             leder

 

 • HS  : Anne Lise Løve      sekretær

 

                 Svein Holtedahl     kasserer

 

Husstyret har hatt 6 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

 

 

Organisering

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2016 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

 

Økonomi

 

Pr. 31.12.16 innestående på bank – kr.  45 000,-      Se regnskap

 

Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

 

 

Drift

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholds gruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

 

 

 

 

Utførte arbeider i 2016

 

Største oppgaven i år var Vognskjulet som ble kledd innvendig med panel.

 

I jubileumsåret (50 år) til Sandar historielag ble Vognmannsutstillingen

 

klargjort og innviet. Vogner, kjerrer og annet utstyr ble plassert/hengt opp med tekst og bilder. Tanken er at vognmannsutstillingen bør brukes – mulig som en liten inntektskilde – ved forskjellige anledninger.

 

Vi bør vise folk hva vi har fått til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av andre oppgaver er utført:

 

 

 

 • Malt vinduer utvendig i våningshus.

 • Renset stoler på låven.

 • Maurangrepet er så langt under kontroll.

 • Setning ved sydøstre hjørnet av låven er pukket og fylt igjen. 

 • Det er solgt gamle dører for ca. kr. 700,-

 • Ferdigstillelse av vognmannssamlingen.

 • Reparert og malt gjerde ved kjøkkeninngangen.

 

 

 

 

 

Planlagte oppgaver:

 

 • Stuegulvet i våningshuset rengjøres og grønnsåpe vaskes.

 • Vindu i gavlen på våningshus mot nord bør repareres.

 • Ventil i kjeller på våningshus.

 • Sette loftet på våningshuset i bedre stand. F.eks. nytt gulv i det første rommet. Kanskje male i soverommet .  Dette med tanke på at lettere formål kan lagres.

 • Stor vev i våningshus byttes ut med en mindre vev.

 • Limtredrager i vognskjulet forsterkes.

 • WC dame og herre – bør kanskje males – evt. flises.

 • Kontrollere og rengjøre ventilasjon/avtrekksanlegg.

 • Fikse på hageport.

 • Bedre og tryggere plassering av redskap som står ute. F.eks. legge duk og  steiner som redskapen kan plassers på.

 • Alle kjerrehjulene må inn i vognskjulet om vinteren.

 • Rydding av masser ved komposten. Vi har naboer tett på og vi bør holde denne delen av hagen mer i orden.

 • Bedre markedsføring av Øvre Myra. Øke leieinntektene.

 • Det har vært vurdert planer for mer lagerplass – eventuelt et lite påbygg – til oppbevaring av hagemøbler. Fordi disse tar opp mye plass i selve skjulet.

 

 

 

Februar 2017

 

 

 

Husstyret