Bevaringsprisen 2021

Foreningen Gamle Sandefjord sin Bevaringspris 2021 gikk til Nedre Åsenvei 3.

 

 

Huset er i oppført i betong og satt opp i 1916. Det har også en del utspring i tre. Dette huset er et av de første om ble bygget oppe i Åsen og var blant annet innredet med vannklosett. Huset ble bygget med plass-støpt armert betong med hulrom i veggene. Det sies at det første kjente bygget i Norge som ble bygget slik var havnelageret i Oslo som også ble bygget på denne tiden. Kan arbeidere fra det bygget ha bygget huset i Åsen? 

Husets tidligere eiere er:

Can. Jur. Jacob Riege 1916 – 1921 (Byggekost ukjent)

Tannlege Einar Hem 1921 – 1929  (Kr 52 500,-)

Hvalskytter Alfred Pedersen og Valborg Pedersen 1929 – 1934 (Kr 35 000,-)

Markus Holden (Bestefar) 1934 – 1968 (Kr 30 000,-)

Jan Holden (Far) og Annbjørg Fon Holden 1968 – 2005 (Kr 150 000,-)

Og nå Ole Markus Holden (2005 - XX)

 

Huset er barndomshjemmets til nåværende eier. Familien til Ole Markus Holden er 3. generasjon og hans barn blir da 4. generasjon i huset. 

Da restaureringen startet fantes det ingen tegninger av huset i kommunens arkiver. Arkitekt Arve Austad fikk da i oppgave å tegne huset på nytt. I restaureringsprosessen ble lagt vekt på å ta vare på husets sjarmerende ytre og innvendig var det viktig å beholde tak-velvinger, takhøyder, rominndeling og at dører og listverk skulle beholde sitt originale utseende. Mye av det originale som lamper, låskasser, hengsler osv. er beholdt. Gamle bygningsdeler er også beholdt og møbelsnekker Steinar Danielsen har laget tro kopier av alt listverk, vinduslemmer med eik omramning, innvendige stolper til trapperekkverk, osv som måtte erstattes. De utvendige stolper som måtte skiftes ut p.g.a. råte er nøyaktig kopiert, med utskjæringer og form. Vinduslemmene er en tro kopi av originalene, med originale hengsler og messingskruer. Pipen f.eks ble av brannvesenet i første omgang gitt fyringsforbud da de antok det var dårlig teglstein i konstruksjonen. Dette ble omgjort da det viste seg at den også var støpt i solid betong. Med sine 4 løp og er den nesten i daglig bruk. Mye av isolasjonen i husets gulv var koks. Dette ble fjernet og erstattet med moderne isolasjon. 

 

Til historien om huset må det nevnes at under andre verdenskrig ble huset okkupert av Tyskerne. Familien Holden ble kastet ut og måtte flyttet til Thor-Dahl bygget på 48 timers varsel. Det var kommandanten som da flyttet inn i huset.