Pukkestad Gård, Sandefjord

Gården består av bygninger fra 1700-tallet. 
Anlegget har vært tilholdssted for Sandefjord Bymuseum siden 1956, etter at Anders Jahre donerte gården til kommunen. Vestre sidebygning er øremerket til et lokalhistorisk senter.

Sandefjord Lokalhistoriske Senter håpet lenge å ta i bruk anlegget til sin planlagte virksomhet. De fikk ikke de arealene de ønsket, men har nå undertegnet en leiekontrakt med kommunen om bruk av den vestre sidebygningen. Foreningen Gamle Sandefjord er representert med ett styremedlem i Lokalhistorisk Senters styre.

Se videoen fra "historisk tunvandring" på Pukkestad, hvor Kjell Børresen m. flere fortalte historier fra de "hine hårde dage". 

http://www.sb.no/sbtv?categoryId=4?videoId=1011