ÅRSMØTE

 Foreningen Gamle Sandefjord holdt sitt årsmøte onsdag 27. februar 2019.  

Det var foredrag med Stig-Tore Lunde om veterandampskipet Forlandet- tilbake i Sandefjord.

 

Bevaringsprisen 2018 ble delt ut og gikk til Karisletta 8. Eier er Bjørn Halvorsen.

 

Boligen ble tegnet av avdøde arkitekt Roar L. Tollnes i 1963 og som også selv bodde her. 

Dette er et funkishus som etter vår mening har de kvaliteter som må stilles for å være en representant for god videreføring av den funksjonalistiske arkitektur.

 

Ordet funkishus benyttes i dag på mange utbyggingsprosjekter. 

Dessverre kan dette i Sandefjord knyttes til prosjekter som når de er bygget, fremstår som skjemmende i seg selv og lite tilpasset omgivelsene. Dette skyldes i hovedsak manglende forståelse, respekt og faglig kunnskap om det som kreves for å kunne kalles en akseptabel videreføring av funksjonalismens arkitekturs kvaliteter.

 

Funksjonalismen hadde som utgangspunkt å legge vekt på det konstruktive og utelukke alt det som er overflødig.

Formen skulle avspeile funksjonen, ha et forenklet formspråk med store flater, rette linjer og geometriske former.

Planløsningen skulle på en klar måte dekke de behov boligens beboere hadde.

 

Boligen representerer etter vår vurdering et godt eksempel på videreføring av funksjonalismenens byggestil som kom til Norden i 1930 årene.